poniedziałek, 19 marca 2012

Rower opowieści

fot. Chris MaGee

Wiosną wszyscy wsiadają na rowery. Rowerem poruszali się też kiedyś japońscy opowiadacze gaito kamishibaiya.
"Uważa się, że kamishibai powstało w Japonii w latach 20-tych XX w., jednak jest to część długiej tradycji obrazkowego opowiadania historii (storytellingu), którego początki można datować na IX-X w., gdy mnisi używali ilustrowanych zwojów w połączeniu z narracją do przekazywania nauki Buddy. Później, etoki, czyli ,,opowiadacze obrazków”, zaadaptowali tą metodę do opowiadania świeckich historii. W przedstawieniu kamishibai wykorzystywana jest mała scena-okienko i zamontowane w niej obrazki do przedstawiania opowieści. W trakcie opowiadania historii ilustracje są zmieniane." (za Platformą Kultury)
Rowerem do Łazienek wjechać nie można ale zbierać pomysły na papierowe przedstawienia, jak najbardziej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz