piątek, 2 września 2011

Historia Jednego Obrazu - wolontariusze zapraszają na wystawę Rembrandt i Inni


Fot. Robert Pawluczyk

Wystawa Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta w Pałacu na Wyspie jest połączona z projektem  pt. „Historia Jednego Obrazu”, w którym wolontariusze mają okazję wykazać się wiedzą na temat wybranego przez siebie obrazu.

Fot. Robert Pawluczyk

Wolontariusze są uczestnikami nowego programu „Wolontariat z kulturą”,  który powstał z inicjatywy Ośrodka Edukacji Muzealnej w Muzeum Łazienki Królewskie. Celem tego projektu  jest przybliżenie historii wybranego obrazu, próba jego interpretacji oraz zwrócenie uwagi zwiedzających na szczegóły i środki wyrazu, które zostały  zastosowane przez artystę(a często umykają one uwadze zwiedzających).
Akcja ta pozwala poszerzyć wiedzę nie tylko zwiedzających, ale i samych wolontariuszy, którzy wcielając się w rolę przewodnika, musieli zapoznać się z odpowiednimi materiałami,  poszukać informacji  w dostępnych źródłach - albumach, książkach czy internecie. Wielu wolontariuszy dzięki uczestnictwie w projekcie stało się prawdziwymi ekspertami opowiadającymi już nie tylko  o jednym, ale o kilku obrazach znajdujących się na wystawie. Akcja „Historia Jednego Obrazu” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zwiedzający aktywnie uczestniczą w spotkaniach z wolontariuszami obecnymi na wystawie, zadają liczne pytania.Dzięki temu wolontariusze mają szansę wykazać się zgormadzoną przez siebie wiedzą z zakresu historii sztuki na tle historii epoki.

- wolontariuszka Agnieszka Kępińska - uczestniczka projektu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz