poniedziałek, 24 września 2012

OŚRODEK EDUKACJI UCZY, JAK UCZYĆ

Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie wraz z nowym rokiem szkolnym zaczyna podejmować aktywność na polu dotychczas eksplorowanym przez nas jedynie w niewielkim stopniu. Doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu ponad półtora roku niezwykle intensywnej pracy w zakresie edukacji uzupełniającej nauczanie szkolne, ośmieliło nas do podjęcia działań w zakresie metodycznego wsparcia nauczycieli wszystkich etapów kształcenia.


Naszym celem na rok szkolny 2012/2013 stało się zacieśnienie współpracy z nauczycielami (w roku 2011 odbyły się, we współpracy z WCIES i portalem Supernauczyciel.pl, 3 warsztaty metodyczne). W obliczu ciągłych zmian w systemie szkolnictwa polskiego współdziałanie instytucji kultury, takich jak muzeum, ze szkołami może stać się dla tych drugich krokiem milowym w zakresie wykorzystywania działań animacyjnych i kreatywnych w codziennej praktyce pedagogicznej.
15 września nauczyciele wszystkich etapów kształcenia wzięli udział w szkoleniu „Edukacja. OD-NOWA”. Zajęcia prowadziły edukatorki Ośrodka Edukacji, Barbara Nowak oraz Katarzyna Szczawińska, które podzieliły się z uczestnikami zajęć swoim doświadczeniem w zakresie uprzystępniania dzieł sztuki dzieciom i młodzieży. Druga część warsztatów poprowadzona została przez edukatorów Nowej Szkoły, którzy podzielili się z nauczycielami wiedzą dotyczącą wykorzystania materiałów recyklingowych oraz nietypowych rodzajów farb w pracy z dziećmi.
20 września zaś odbyła się kolejna (po ubiegłorocznej) edycja warsztatów „Przedszkolak w muzeum”, współorganizowanych z WCIES. Zajęcia poprowadziła Izabela Poniatowska z Ośrodka Edukacji. Warsztaty dotyczyły dwóch zakresów aktywności: działań wokół rzeźby (jest to jeden z punktów podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego) oraz prostych działań edukacyjnych związanych z uprzystępnieniem podstawowych pojęć związanych z teatrem. Zajęcia wzbudziły duży entuzjazm uczestniczek, co dowodzi, że muzeum może być nie tylko miejscem sztuki, ale również przestrzenią wymiany doświadczeń w zakresie metod nauczania.


fot. R. Pawluczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz