środa, 8 lutego 2012

Robinsonada w Łazienkach


Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Robinson Crusoe, która zajmuje się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym. W ramach współpracy organizujemy dwutygodniowe staże dla Robinsonów.

Uczestniczką pierwszego z nich była Kamila Markiewicz, mieszkanka Konstancina uczennica, Technikum Ogrodniczego, której pasją jest rysowanie i architektura krajobrazu. Podczas stażu Kamila zapoznała się z procesem powstawania warsztatów kreatywnych dla dzieci, każdy dzień poświęcając zgłębianiu innego zagadnienia. W ten sposób poznała specyfikę pracy w muzeum, wzięła udział w „burzy mózgów” – bezcennym sposobie na znajdowanie nowych pomysłów, dowiedziała się nieco o sposobach promocji warsztatów a przede wszystkim na dwa tygodnie wtopiła się w nasze szeregi tak dobrze, że teraz nam jej brakuje.

Efektem stażu był warsztat, który Kamila przeprowadziła dla dzieci z domu dziecka w Konstancinie. Grupa nie była duża, ale zgodnie z tytułem zajęć, każdemu z nich udało się „zostać królewskim artystą”.

fot. Filip Kozłowski

1 komentarz: